قسمت دوم درس‌گفتارهای صوتی پویا سرایی در تحلیل موسیقی دستگاهی منتشر شد
%image_alt%
موسیقی ما – قسمت دوم درس گفتارهای صوتی دکتر پویا سرایی در تحلیل موسیقی دستگاهی به تحلیل درآمد خارا از ردیف موسیقی دستگاهی ایران اختصاص دارد. در این قسمت جنبه‌های مختلف فرمال و مُدالِ گوشه‌ی درآمد خارا، تفاوت بنیادین آن با درآمد شور و تقسیم بندی انواع گوشه‌ها در ردیف موسیقی دستگاهی تحلیل شده است. این مجموعه‌ی صوتی با هدف گسترش فرهنگ تحلیل موسیقی و شناخت عمیق‌تر و کارآمدتر از  ردیف موسیقی دستگاهی ایران توسط پویا سرایی -نوازنده و آهنگساز، منتقد و پژوهشگر و استادیار دانشگاه- تولید و به‌طور رایگان و اختصاصی از سایت موسیقی ما منتشر شده…