بدینوسیله به اطلاع کلیه کاربران و اعضای انجمن نوازندگان کیبورد میرساند

انجمن نوازندگان کیبورد اعضای پرسنلی و مدیریتی خود تا پایان سال 1395  را به شرح زیر اعلام میدارد

بنیانگذار و صاحب امتیاز و ریاست انجمن نوازندگان کیبورد : آقای علی محمدی شیخلر

پیمانکار اجرایی و مدیریت کل منابع سایت انجمن نوازندگان : شرکت آذر کرگ با مدیریت عامل آقای مهندس یاسر رجایی

اعضا هیئت مدیره ارشد انجمن :

آقای علی محمدی شیخلر رییس هیئت مدیره

آقای مهندس یاسر رجایی ، نایب رئیس

آقای مهندس امین حسین پور ، مشاور ارشد انجمن

آقای سید طه منصوری مشاور حقوقی و قضایی انجمن

آقای مهندس فرخ کوهنگ

آقای عبدالرضا غلامی

آقای علی خانپور

آقای رحمان نظامی

آقای علی حقانی

آقای حامد حقایق

اعضا هیئت رئیسه و مشاورین و متخصصین و مدیران انجمن

آقای مهندس فرید موسوی مدیر عامل و نماینده رسمی شرکت Wersi ورسی در ایران و کارشناس مسائل فنی و تخصصی کیبورد و موسیقی

آقای مهندس استاد علی خانپور مدرس و کارشناس فنی و تخصصی کیبورد و پیانو و موسیقی

آقای مهندس امیر صدر ممتاز کارشناس مسائل فنی و تخصصی کیبورد و موسیقی

آقای عبدالرضا غلامی کارشناس مسائل فنی و تخصص کیبورد و موسیقی

آقای مهندس رحمان نظامی کارشناس مسائل فنی و تخصصی کیبورد و موسیقی

آقای مهندس مهران اکرمی کارشناس مسائل فنی و تخصص کیبورد و موسیقی

آقای مهندس آرش منفرد کارشناس مسائل فنی و تخصص کیبورد و موسیقی

آقای مهندس سپهر شجاعی کارشناس مسائل فنی و تخصص کیبورد و موسیقی

خانم سمیرا جستجویی کارشناس مسائل فنی و تخصص کیبورد و موسیقی

آقای مهندس پژمان نجعی کارشناس مسائل فنی و تخصص کیبورد و موسیقی

خانم الهه السادات دزفولیان مسئول فرهنگی انجمن نوازندگان کیبورد

آقای امید وحدانی دبیر و مجری همایشها و سمینارها

 

مدیران سایت و انجمن

آقای مهندس فرخ کوهنگ (عمو فرخ) مدیر کل فروم سایت و کاربران

آقای علی حقانی مدیر ارشد فروم سایت و کاربران

آقای حامد حقایق مدیر ارشد فروم سایت و کاربران ، مدیر بازارچه خرید وفروش کاربران

آقای علی کیان مدیر فروم سایت و کاربران

خانم فائقی مسئول روابط عمومی و درج اخبار و اطلاعیه ها . تلگرام و سایر مراجع انجمن

آقای زارعی مسئول فنی سایت و انجمن ، پشتیبانی انجمن ویبولتن و وردپرس

در صورت تغییرات در هیئت مدیره و سایر مسائل از طریق همین تیکت به اطلاع خواهد رسید .