اجرای یک اهنگ ترکیه ای با صداهای بینظیر کیبورد یاماها a 3000 امیدوارم خوشتون بیاد

این دمو به صورت تصویری میباشد